49

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

FAALİYET ALANI

ÜRÜN / HİZMETLER

3-Bilimsel Etkinlikler

3.1. Üniversite Bünyesinde Ulusal Düzeyde Bilimsel Toplantılar 
Düzenlemek 
3.2. Üniversite Bünyesinde Uluslararası Düzeyde Bilimsel 
Toplantılar Düzenlemek 
3.3. Öğretim Elemanlarının Ulusal/Uluslararası Bilimsel 
Toplantılara Katılımını Teşvik Etmek
3.4. Öğrencilere Yönelik Teknik ve Bilimsel Geziler Düzenlemek
3.5. Arkeolojik Araştırma/Kazıları Desteklemek
3.6. Bilimsel Sergiler ve Fuarlar Düzenlemek

4-Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

4.1. Bahar Şenlikleri
4.2. Mezuniyet Törenleri
4.3. Kültürel Geziler
4.4. Üniversite Tanıtım Günleri
4.5. Üniversite Personeli Kaynaştırma Toplantıları
4.6. Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Yaşatmaya Yönelik Hizmetler
4.7. Kütüphane Hizmetleri
4.8. Öğrencilere Yönelik (beslenme, burs, vb.) Hizmetler

5-Sportif ve Sanatsal Etkinlikler

5.1. Spor Şenlikleri
5.2. Sağlıklı Yaşam ve Spor Hizmetleri
5.3. Sergi ve Sanatsal Etkinlikler

6-Kamu-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği

6.1. Danışmanlık Hizmeti
6.2. Bilirkişi/Hakemlik ve İzleyici Hizmetleri
6.3. Program Geliştirme ve Eser İnceleme
6.4. Koordinasyon ve Üyelik Hizmetleri
6.5. Ortak Proje Destekleme Hizmetleri
6.6. Yerel işbirliği güç birliği Hizmetleri

7-Toplum Yararına Dönük 
Hizmetler

7.1. İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Yardım Kampanyaları
7.2. Gündüz Bakım Evi Kreş Hizmeti
7.3. Kan Bağışı Kampanyaları
7.4. Kişisel Gelişim Hizmetleri
7.5. Araştırma Merkezleri Toplumsal Hizmetler

8-Sağlık

8.1. Genel Sağlık Hizmetleri
8.2. Çocuk Sağlığı Hizmetleri
8.3. Fizik Tedavi Hizmetleri

9-Yükseköğretime İlişkin İdari 
Faaliyetler

9.1. Personel Hizmetleri 
9.2. İdari ve Destek Hizmetleri 
9.3. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler 
9.4. Kütüphane ve Dokümantasyon ile İlgili Hizmetler
9.5. Yapı İşleri ile İlgili Hizmetler 
9.6. Bilgi İşlem ile İlgili Hizmetler 
9.7. Hukuk ve Mevzuatla İlgili Hizmetler 
9.8. Basın ve Halkla İlişkiler ile İlgili Hizmetler
9.9. Güvenlik Hizmetleri