51

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Tablo 8: 

Paydaş Önceliklendirme Tablosu

Önem derecesi ve etki derecesi büyüklüklerine göre 1’den 5’e kadar numaralandırılmıştır.
Önceliği sütunu; önem derecesi ve etki derecesinin çarpımından oluşmaktadır.

PAYDAŞ ADI

İÇ PAYDAŞ/

DIŞ PAYDAŞ

ÖNEM 

DERECESİ

ETKİ 

DERECESİ

ÖNCELİĞİ

Akademik Personel 

İÇ

4,8(yüksek)

5 (güçlü)

24

Yerel Kamu İdareleri

DIŞ

4,6 (yüksek)

4,6 (güçlü)

21,16

Yükseköğretim ve Araştırma-Proje 
Destek Kuruluşları

DIŞ

4,3 (yüksek)

4,3 (güçlü)

18,49

Meslek Örgütleri

DIŞ

4 (yüksek)

4,1 (güçlü)

16,4

İdari Personel

İÇ

3,8 (yüksek)

4,3 (güçlü)

16,34

Öğrenciler

DIŞ

3,8 (yüksek)

4,3 (güçlü)

16,34

Merkezi Kamu İdareleri

DIŞ

4 (yüksek)

3,8 (güçlü)

15,2

Sanayi Kuruluşları

DIŞ

3,3 (yüksek)

3,8 (güçlü)

12,54

İşverenler

DIŞ

3,1 (yüksek)

3,6 (güçlü)

11,16

Basın Yayın Medya Kuruluşları

DIŞ

3,3 (yüksek)

3 (güçlü)

9,9

Hizmet Alımı Sözleşmesiyle İstihdam 
Edilenler

İÇ

2,8 (düşük)

3,5 (güçlü)

9,8

Özel Öğretim Kurumları

DIŞ

2,8 (düşük)

3,3 (güçlü)

9,24

Tedarikçiler

DIŞ

3,3 (yüksek)

2,8 (zayıf)

9,24

Şehir Halkı 

DIŞ

2,8 (düşük)

3,3 (güçlü)

9,24

Öğrenci Aileleri

DIŞ

2,6 (düşük)

3,1 (güçlü)

8,06

Uluslararası Kuruluşlar/Meslek 
Örgütleri

DIŞ

2,6 (düşük)

2,8 (zayıf)

7,28

Mezunlar

DIŞ

2,3 (düşük)

3,1 (güçlü)

7,13

Sivil Toplum Kuruluşları

DIŞ

2,4 (düşük)

2,8 (zayıf)

6,72

Sendikalar

DIŞ

2,5 (düşük)

2,3 (zayıf)

5,75