Bu aşamada paydaşlar detaylı ve kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Paydaş analizi kapsamında üniversitenin 
sunduğu ürün ve hizmetlerle paydaşlar ilişkilendirilmiştir. Paydaşların hangi ürün ve hizmetlerle ilgili oldukları, 
bu ürün ve hizmetlerden neler bekledikleri ve nasıl etkilendikleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek paydaş-
ürün/hizmet matrisi Tablo 9’da gösterilmiştir.

 

Paydaşların Değerlendirilmesi

 

Resim 5: 

Paydaş Toplantısı

52

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

PA

YD

AŞLARIN 

DEĞERLENDİRİLME