53

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Tablo 9: 

Paydaş - Ürün / Hizmet Matrisi

PAYDAŞLAR

ÜRÜN 

HİZ

MET TÜRÜ

PAYDAŞ TİPİ (İÇ/DIŞ)

1.1Önlisans /Lisans/Lisansüstü Eğitim Hizmetleri

1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

1.2Mesleki Beceri Eğitim Hizmetleri

1.3Uzaktan Eğitim Hizmetleri

1.4İç ve Dış Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmeye Yönelik Hizmetler

1.5Ulusal ve Uluslararası Öğrenci/Öğretim Elemanı Değişim Programları Hizmeti

2.1Proje

2. ARAŞTIRMA VE 

GELİŞTİRME

2.2Yayın

2.3Deneysel Araştırmalar

2.4Patent/Faydalı Model

2.5Prototip Ürün Geliştirme

2.6Bilirkişi ve Danışmanlık Hizmetleri

2.7Araştırma Merkezleri Analiz Hizmetleri

2.8Bilimsel Araştırmaları Destekleme Hizmetleri

3.1Üniversitemiz Bünyesinde Ulusal Düzeyde Bilimsel Toplantılar Düzenlemek

3. BİLİMSEL 

ETKİNLİKLER

3.2Üniversitemiz Bünyesinde Uluslararası Düzeyde Bilimsel Toplantılar Düzenlemek

3.3Öğretim Elemanlarının Ulusal/Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılımını Teşvik Etmek

3.4Öğrencilere Yönelik Teknik ve Bilimsel Geziler Düzenlemek

3.5Arkeolojik Araştırma/Kazıları Desteklemek

3.6Bilimsel Sergiler ve Fuarlar Düzenlemek
4.1Bahar Şenlikleri

4. SOSYAL VE 

KÜLTÜREL 

ETKİNLİKLER

4.2Mezuniyet Törenleri

4.3Kültürel Geziler

4.4Üniversite Tanıtım Günleri

4.5Üniversite Personeli Kaynaştırma Toplantıları

4.6Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Yaşatmaya Yönelik Hizmetler

4.7Kütüphane Hizmetleri

4.8Öğrencilere Yönelik (beslenme, burs, vb.) Hizmetler

5.1Spor Şenlikleri

5. SPORTİF VE 

SANATSAL 

ETKİNLİKLER

5.2Sağlıklı Yaşam ve Spor Hizmetleri

5.3Sergi ve Sanatsal Etkinlikler
6.1Danışmanlık Hizmeti

6. KAMU-ÜNİVERSİTE-

SANAYİ İŞBİRLİĞİ

6.2Bilirkişi/Hakemlik ve İzleyici Hizmetleri

6.3Program Geliştirme ve Eser İnceleme

6.4Koordinasyon ve Üyelik Hizmetleri

6.5Ortak Proje Destekleme Hizmetleri

6.6Yerel işbirliği güç birliği Hizmetleri

7.1İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Yardım Kampanyaları

7. TOPLUM YARARINA 

DÖNÜK HİZMETLER

7.2Anaokulu ve Kreş Hizmeti

7.3Kan Bağışı Kampanyaları

7.4Kişisel Gelişim Hizmetleri

7.5Araştırma Merkezleri Toplumsal Hizmetler
8.1Genel Sağlık Hizmetleri

8. SAĞLIK

8.2Çocuk Sağlığı Hizmetleri

8.3Fizik Tedavi Hizmetleri

9.1Personel Hizmetleri

9. YÜKSEKÖĞRETİME 

İLİŞKİN İDARİ 

FAALİYETLER

9.2İdari ve Destek Hizmetleri

9.3Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

9.4Kütüphane ve Dokümantasyon ile İlgili Hizmetler

9.5Yapı İşleri ile İlgili Hizmetler

9.6Bilgi İşlem ile İlgili Hizmetler

9.7Hukuk ile İlgili Hizmetler

9.8Basın ve Halkla İlişkiler ile İlgili Hizmetler
9.9Güvenlik Hizmetleri