55

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Paydaş Etki / Önem Matrisi

 

Tablo 10: 

Paydaş Etki/Önem Matrisi

ZAYIF

İZLE

ÇIKARLARINI GÖZET, 

ÇALIŞMALARA 

DÂHİL ET

• Uluslararası kuruluşlar/
 meslek örgütleri
• Sivil toplum kuruluşları
• Sendikalar

• Hizmet alımı suretiyle
 istihdam edilenler 
• Özel öğretim kurumları
• Şehir halkı
• Öğrenci aileleri
• Mezunlar

• Akademik personel
• Yerel kamu idareleri
• Yükseköğretim ve
 araştırma-proje destek  
 kuruluşları
• Meslek örgütleri
• İdari personel
• Öğrenciler
• Merkezi kamu idareleri
• Sanayi kuruluşları
• İşverenler
• Basın yayın medya
 kuruluşları

• Tedarikçiler

GÜÇLÜ

BİLGİLENDİR

BİRLİKTE ÇALIŞ

DÜŞÜK

YÜKSEK

ETKİ 

DÜZEYİ

ÖNEM 

DÜZEYİ