Akademik Teşkilat Şeması

PS

K

O

LOJ

K

 D

A

N

I

M

A

 

VE

 R

E

H

BE

R

L

U

YG

U

LA

M

A

 VE 

A

R

A

TI

R

M

A

 M

E

R

KEZ

OK

U

L

 Ö

NC

ES

 E

T

M

 

U

YG

U

LA

M

A

 VE 

A

R

A

TI

R

M

A

 M

E

R

KEZ

M

E

R

KEZ

 A

R

A

TIR

M

A

 

VE

 U

YG

U

LA

M

LA

B

O

R

A

T

U

V

A

R

I

R

E

K

T

Ö

R

R

E

K

T

Ö

R

 

Y

A

R

D

IM

C

IS

I

R

E

K

T

Ö

R

 

Y

A

R

D

IM

C

IS

I

E

N

S

T

T

Ü

L

E

R

F

A

K

Ü

LT

E

L

E

R

Y

Ü

K

SE

K

O

K

U

LL

A

R

M

ES

L

E

K

 

Y

Ü

K

SE

K

O

K

U

LL

AR

I

U

Y

G

A

R

M

E

R

K

E

Z

R

E

K

T

Ö

R

E

 B

A

L

B

Ö

L

Ü

M

L

E

R

F

E

N

 B

L

M

LER

 

E

N

ST

T

Ü

SA

L

IK

 B

L

M

LER

 

E

N

ST

T

Ü

SO

S

YA

L

 B

L

M

L

E

R

 

E

N

ST

T

Ü

E

T

M

 F

A

K

Ü

L

T

E

S

F

E

N

 E

D

EB

Y

A

T

 

F

AK

Ü

L

T

ES

KT

S

A

D

 V

D

AR

 

B

L

M

L

E

R

 F

AK

Ü

L

T

E

S

M

Ü

H

E

N

D

SL

M

M

A

R

L

IK

 F

A

K

Ü

L

T

E

S

N

E

E

E

R

T

A

G

Ü

Z

EL 

SA

N

A

T

L

A

R

 

F

AK

Ü

L

T

ES

T

IP

 F

A

K

Ü

L

T

ES

Z

R

AA

F

A

K

Ü

L

T

ES

BE

D

E

N

 E

T

M

 V

E

 

SP

O

R

 Y

Ü

KS

E

KOK

U

LU

F

Z

K

 T

E

D

AV

 VE 

R

E

H

AB

L

T

A

S

YO

N

 

Y

Ü

KS

E

KOK

U

LU

S

A

L

IK

Y

Ü

KSEK

O

K

U

L

U

YA

B

A

N

C

D

LL

E

R

Y

Ü

KS

E

KOK

U

LU

Ç

Ç

E

K

D

A

M

ES

L

EK

 

Y

Ü

KSEK

O

K

U

L

U

KA

M

A

N

 M

ES

L

EK

 

Y

Ü

KSEK

O

K

U

L

U

SA

L

IK

 H

Z

M

E

T

LER

 

M

ESL

E

Y

Ü

KS

E

KOK

U

LU

T

EKN

K

 B

L

M

LE

R

 

M

ESL

E

Y

Ü

KS

E

KOK

U

LU

SO

S

YAL

 B

L

M

L

E

R

 

M

ESL

E

Y

Ü

KS

E

KOK

U

LU

A

H

L

K

 K

Ü

L

T

Ü

R

ÜNÜ

 

A

R

A

TI

R

M

A

 VE 

U

Y

G

U

L

A

M

A

 M

E

R

K

E

Z

B

LG

SA

Y

A

R

 

B

L

M

L

ER

 

A

R

A

TI

R

M

A

 VE 

U

YG

U

LA

M

A

 M

E

R

KEZ

ÇEVRE SORUNLARI

U

YG

U

LA

M

A

 VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ 

S

Ü

R

E

K

L

 E

T

M

 

U

YG

U

LA

M

A

 VE 

A

R

A

TI

R

M

A

 M

E

R

KEZ

T

A

R

IM

SA

L

 

U

YG

U

LA

M

A

 VE 

A

R

A

TI

R

M

A

 M

E

R

KEZ

U

Z

A

K

T

A

N

 E

T

M

 

U

YG

U

LA

M

A

 VE 

A

R

A

TI

R

M

A

 M

E

R

KEZ

F

A

T

M

A

 B

A

C

KA

D

IN

 

Ç

ALI

M

ALA

R

U

YG

U

LA

M

A VE 

A

R

A

TI

R

M

M

E

R

KEZ

Ç

O

C

U

K

 E

T

M

 

U

YG

U

LA

M

A

 VE 

A

R

A

TI

R

M

A

 M

E

R

KEZ

E

N

F

O

R

M

A

T

L

Ü

M

Ü

A

T

A

R

K

 

LKE

L

ER

 

VE 

N

K

IL

A

P

 T

AR

H

 

B

Ö

L

Ü

M

Ü

T

Ü

R

K

 D

L

 BÖL

Ü

M

Ü

KA

M

A

N

 U

YG

U

LA

M

AL

B

L

M

L

ER

Y

Ü

KS

E

KOK

U

LU

SLAM

 

L

M

L

E

R

 

F

AK

Ü

L

T

ES

G

Ö

Ç

 V

E

 Y

E

R

E

L

 

N

E

T

M

L

E

R

 

U

YG

U

LA

M

A

 VE 

A

R

A

TI

R

M

A

 M

E

R

KEZ

T

Ü

R

K

Ç

E

 VE

 YA

B

A

N

C

D

L

 U

YG

U

LA

M

A

 V

E

 

A

R

A

TI

R

M

A

 M

E

R

KEZ

A

N

A

D

OL

U

 H

A

LK

SANATLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİUYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ

KAR

YE

R

 PLA

N

LA

M

U

YG

U

LA

M

A

 VE 

A

R

A

TI

R

M

A

 M

E

R

KEZ

M

U

C

UR

 SAĞLIK HİZMETLERİ

M

E

S

LEK YÜKSEKOKULU

 

M

U

C

UR

M

E

S

LEK YÜKSEKOKULU

 

58

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

TEŞKİLA

T ŞEMALARI

 

Şekil 2: 

Akademik 

Teşkilat Şeması