!

 

İdari Teşkilat Şeması

59

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Şekil 3: 

İdari 

Teşkilat Şeması