2010-2016 yıllarına ait, Üniversitenin akademik personele ilişkin değişim Grafik 2’de belirtilmiştir. 
Bu süre içerisinde, akademik personel sayısı %60’lara varan oranda büyük bir artış göstermiştir.

61

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Grafik 1: 

Akademik Personel Unvanlarına Göre Dağılımı

 

Grafik 2: 

Yıllar İtibari İle Akademik Personel Sayısı