62

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

AKADEMİK PERSONEL

D

AĞILIMI

ProfesörDoçent

Yrd. 

Doçent

Öğretim 

Görevlisi

Araştırma 

Görevlisi

UzmanOkutmanTOPLAM

Eğitim Fakültesi

4

17

35

9

40

-

-

105

Fen-Edebiyat 
Fakültesi

9

24

36

4

61

2

-

136

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi

-

4

19

-

31

-

-

54

Mühendislik 
ve Mimarlık 
Fakültesi

-

2

20

-

24

-

-

46

Neşet Ertaş 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi

2

1

1

2

-

-

-

6

Tıp Fakültesi

7

3

43

-

20

-

-

73

Ziraat Fakültesi

2

4

29

-

11

-

-

46

Beden Eğitimi 
ve Spor 
Yüksekokulu 

-

-

5

5

2

-

-

12

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Yüksekokulu

-

-

1

4

2

-

-

7

Teknik Bilimler 
Meslek 
Yüksekokulu

-

1

5

22

-

1

-

29

Sosyal Bilimler 
Meslek 
Yüksekokulu

-

1

2

25

1

-

1

30

Sağlık 
Yüksekokulu

-

1

4

7

10

-

-

22

Çiçekdağı 
Meslek 
Yüksekokulu

-

-

-

14

-

-

2

16

Kaman Meslek 
Yüksekokulu

-

-

4

26

-

2

1

33

Mucur Meslek 
Yüksekokulu

-

-

2

30

-

3

1

36

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulu

-

-

2

10

-

-

1

13

Rektörlük

-

-

-

-

-

10

37

47

Yabancı Diller 
Yüksekokulu

-

-

-

-

-

-

2

2

TOPLAM

24

58

208

158

202

18

45

713

 

Tablo 11: 

Akademik Personelin Fakülte ve Yüksekokullara Göre Dağılımı