İdari personelin unvanlarına göre dağılımına bakıldığında en yüksek sayının bilgisayar işletmeni 
unvanında olduğu; en az sayının ise, genel sekreter ve yardımcısı ile avukatlık hizmetlerinde olduğu 
görülmektedir.

64

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

İD

ARİ PERSONEL

D

AĞILIMI

 

Grafik 5: 

İdari Personel Unvanlarına Göre Dağılım

 

Grafik 6: 

İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

İdari personel hizmet sınıflarına göre dağılımında, toplam idari personelin %74’ü genel idari 
hizmetler sınıfında bulunmaktadır. Bu sıralamayı %14’lük oran ile teknik hizmetler sınıfı izlemektedir.