İdari personel sayısı 2010 yılında 218 iken, yıllar itibariyle sürekli artış göstererek 2016 yılı Mayıs ayı 
itibariyle bu sayı 388’e ulaşmıştır. Bu durumda belirtilen dönem içinde idari personel sayısının %78 
oranında arttığı görülmektedir. En büyük artış ise 2011 yılında olmuş ve bir önceki yıla göre %27’lik 
bir artış göstermiştir.

İdari personel dağılımında lisans mezunlarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. 220 kişi ile toplam 
idari personelin % 56’sı lisans mezunudur. İdari personelin %3’lük kısmını ise ilköğretim mezunları 
oluşturmaktadır.

65

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Grafik 7: 

Yıllar İtibari İle İdari Personel Sayısı

 

Grafik 8: 

İdari Personelin Eğitim Durumu