Yıllar itibariyle öğrenci sayılarındaki değişim incelendiğinde öğrenci sayısındaki artış eğiliminin 
korunduğu görülmektedir. (Grafik 11). Lisansüstü eğitimde yer alan öğrenci sayısında ise 2012 
yılından itibaren dikkat çekici bir oranda artış olduğu görülmektedir.

2016 yılı öğrenci sayısı Mayıs ayı itibariyle 18.091’dir. Bu sayının %50’sini lisans öğrencileri 
oluştururken, %45‘lik kısmını ön lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Yüksek lisans ve doktora 
öğrenci sayısının daha da artması için yeni programlar açılmakta, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler 
ile protokoller imzalanmaktadır.

67

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Grafik 11: 

Yıllar İtibari İle Toplam Öğrenci Sayıları 

 

Resim 8: 

Mezuniyet Töreni