- Kurum Kültürü Analizi 

69

  - Fiziki Kaynak Analizi 

70

  - Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi 

75

  - Mali Kaynak Analizi 

77

 3.8. Akademik Faaliyetler Analizi 

80

 3.9. Yükseköğretim Sektörü Analizi 

82

 3.10. GZFT Analizi 

85

  - Amaç ve Hedefler Belirlenirken Uyulması Gereken Politikalar  

90

IV. BÖLÜM
4. GELECEĞE BAKIŞ 

94

 4.1. Misyon 

94

 4.2. Vizyon 

94

 4.3. Temel Değerler 

95 

V. BÖLÜM
5. FARKLILAŞMA STRATEJİSİ  

98

 5.1. Konum Tercihi 

98

 5.2. Başarı Bölgesi Tercihi 

99

 5.3. Değer Sunumu Tercihi 

100

 5.4. Temel Yetkinlik Tercihi 

100

VI. BÖLÜM
6. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ 

104

VII. BÖLÜM
7. MALİYETLENDİRME 

178

VIII. BÖLÜM
8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

186 

 
IX. BÖLÜM
9. EKLER 

190 

 

5

w

w

w

.ahievran.edu.tr

İÇİNDEKİLER

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ