Kurum kültürü üniversitenin gelişim sürecinde biçimlenmiş anlayışlar, inanışlar, gelenekler ve değerler 
bütünüdür. Kurumsal kültürün asıl amacı kurumsal sinerjinin kurulabilmesi için uygun bir ortamın 
oluşturulmasıdır. Çalışanların inandıkları, beğendikleri ve bağlandıkları değerlerin etrafında kurumsal olarak 
buluşmalarıdır. Sağlıklı bir kurum kültürünün olduğu kurumlarda çalışanlar ileri ölçüde birlik duygusuna sahip 
olurlar. Böyle kurumlarda insan ilişkileri istenen düzeyde gerçekleşir. Bu kültür sayesinde bireyin tutum ve 
davranışları sistemli ve düzenli olur. 

Üniversitenin kurumsal başarıyı yakalayabilmesi, amaç ve stratejilerini geliştirebilmesi için kurum kültürü 
önem arz etmektedir. Üniversitenin olumlu bir kurumsal imajının ve güçlü bir kurum kültürünün olması 
Üniversiteyi diğer üniversitelerden ayıracak ve kaliteli öğrenciyi cezbedip üniversitenin başarısına katkı 
sağlayacaktır.

 

Kurum Kültürü Analizi

69

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Ahi Evran Üniversitesi 

Sürekli gelişmeyi ve yenilikçi olmayı 

kendine hedef edinmiştir. 

Bu nedenle çalışanlarının sürekli gelişimini
sağlayabilmesi için kendi içinde kurum kül-
türünün benimsenmesi ve uygulamaya ko-
nulmasında büyük çabalar gerekmektedir.

Üniversite içerisinde iletişim, bilgi paylaşı-
mı, katılımcılık, iş yapma kültürü, değişime
açıklık, hiyerarşik yapı, liderlik ve yetki dev-
ri kapsamında çalışmalar yapılarak kurum
kültürü oluşturulmaya çalışılmaktadır.