Çalışanlara kurumun değerlerinin ve sisteminin ne olduğu anlatılarak, kurumda memnuniyet ve beklentilerinin 
öğrenilebilmesi için zaman zaman anket çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca üniversitede yeni başlayan 
personel için oryantasyon eğitimi düzenlenerek kurum içi iletişim oluşturulmaya çalışılmaktadır. Öğrenen 
kurum kültürünü oluşturmak için, çalışanların tamamının katılımını sağlayarak personelini eğiten içe dönük 
bir eğitim sistemi oluşturulmaktadır. Üniversite çapında hizmet içi eğitimler yaygınlaştırılarak, tüm personel 
kurum kültürü konusunda bilinçlendirilmektedir. Öğrenen kurum kültürü boyutları iyi analiz edilerek bu 
kültürün tüm birimler ve personel tarafından benimsenmesi çalışmaları devam etmektedir.

Üniversitede tüm birimlerde faaliyetlerin kalite yönetim sistemine alınması ve Kamu İç Kontrol Standartları 
Tebliği esaslarına uygun hâle getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. İç iletişim ve bilgi akışı, kalite 
yönetim sistemi dokümanlarında tanımlanmış olup bu deneyimin tüm birimlere yaygınlaştırılması ve kamu iç 
kontrol standartlarına uyarlanmasına yönelik çalışmalarda mevcut süreçlerden de yararlanılmaktadır.

Kurumda etkin bir iletişimin sağlanması için periyodik toplantılar, öğrencilere yönelik ortak kullanım 
alanlarına ilişkin yerlerde bilgi panoları, iç yazışmalar, internet siteleri gibi elektronik iletişim araçlarından 
yararlanılmaktadır. 

Hizmet içi eğitim gereğince üniversite personeline iç kontrol ve kalite yönetimi kapsamında eğitimler 
verilmektedir. Bu eğitimler, kurum personeli tarafından verildiği gibi alanında uzman kişilerden de alınarak 
personelin gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Üniversite Kırşehir il merkezinde; Merkez Yerleşke, Cacabey Yerleşkesi, Âşıkpaşa Yerleşkesi, Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yerleşkesi, Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi olmak üzere beş ana yerleşkeye 
sahiptir. Ayrıca Kırşehir merkezde Hacıbey Konağı’nda Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi yer 
almaktadır. 

Kırşehir’e bağlı Kaman ilçesinde Kaman Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi, Mucur ilçesinde Mucur Meslek 
Yüksekokulu Yerleşkesi ve Çiçekdağı ilçesinde de Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi bulunmaktadır. 
Ayrıca Kırşehir Sıdıklı Büyükoba Köyü Hirfanlı Baraj Gölü kenarında Tarımsal Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’ne (TUAM) ait tesis bulunmaktadır. 

Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan Üniversite Yerleşkesi Tespit Komisyonu tarafından, 30 Nisan 2008’de 
Bağbaşı Mahallesindeki 1.882.000 m² arazi, Üniversitenin Merkez Yerleşke alanı olarak belirlenmiştir. Sürecin 
devamında Merkez Yerleşkenin Vaziyet Planı ve Üniversitenin 16 Yıllık Gelişim Planı yapılarak Kalkınma 
Bakanlığından onay alınmıştır. Yeni yerleşkenin I. Etap Altyapı Projesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu ve 500 kişilik Kapalı Spor Salonu’nun 2008 yılı itibariyle mimari projeleri hazırlanmış, bu 
binaların ihale işlemleri tamamlanmış ve yapım çalışmalarına başlanmıştır.

2010 yılı sonu itibari ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Kapalı Spor Salonu inşaatlarının tamamlanmasının 
ardından 2011 yılı içinde de Fen-Edebiyat Fakültesi inşaatı tamamlanarak üniversitenin kullanımına hazır 
hâle gelmiştir. Gerekli tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra sırasıyla Rektörlük, İktisadi ve İdari Bilimler 

 

Fiziki Kaynak Analizi

70

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

FİZİKİ KA

YNAK ANALİZİ