Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yeni hizmet binalarına taşınmış, 2011-
2012 eğitim-öğretim döneminde öğrenciler yeni binalarda hizmet almaya başlamıştır. Ayrıca 2010 yılı içinde 
Merkezi Yemekhaneler ve Kantinlere ait yeni hizmet binasının yapımına başlanmış olup bina 2012 yılı içinde 
hizmete açılmıştır.  Bu binanın da hizmete girmesinin ardından Merkez Yerleşke’deki kapalı alan 56.074 m²’ye 
ulaşmıştır. 2012 yılında I. Etap Peyzaj uygulaması tamamlanmış, yaklaşık 100 dekar yeşil alan oluşturulmuştur.
2012-2015 yıllarında Merkez Yerleşkesine 35.000 adet ağaç ve fidan dikilerek ağaçlandırılması planlanan tüm 
alanlar ağaçlandırılmıştır. 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile yapılan anlaşma gereği 1. etap çalışmaları kapsamında Rektörlük, 
Yabancı Diller Yüksekokulu, Olimpik Atletizm Pistli Stadyum ve Protokol Tribünü ile altyapı inşaatları %90 fiziki 
gerçekleşme ile devam etmektedir. Bunun yanı sıra Merkez Yerleşkesi içerisinde yapılması düşünülen TOKİ 
2. etap inşaatlarına (Eğitim Fakültesi binası, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi binası, Kongre ve Kültür Merkezi 
binası, Ziraat Fakültesi binası ve Olimpik Atletizm Pistli Stadyumun Maraton Tribünü, inşaatlarına 2014 
yılında başlanmış ancak yüklenicinin sorumluluklarını yerine getirememesi nedeni ile sözleşme feshedilmiş 
olup 2016 yılı Ocak ayında yeniden ihale edilerek sözleşme aşamasına gelinmiştir. Araç İşletme ve Atölyeler 
binası tamamlanarak 2015 yılında hizmete açılmıştır.  TOKİ 2. etabın 2018 yılı ilk 6 ayında tamamlanması 
öngörülmektedir.

Ayrıca arsası Üniversite tarafından tahsis edilen, bağış ve yardımlarla 21 Eylül 2012 tarihinde temeli atılan 
4000 kişi kapasiteli Ahi Evran Üniversitesi Camii’nin inşaatında ise %70 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

100 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Binası 
(15.000 m²) ihale edilip sözleşme imzalanarak işyeri teslimi yapılmıştır. 

Cacabey Yerleşkesi, şehir merkezinde Terme Caddesi’nde bulunmaktadır. Yüz ölçümü 31.432 m², kapalı alanı 
23.320 m²’dir. Üniversiteye bağlı Eğitim Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kapalı Spor Salonu, 
Gündüz Bakım Evi-Kreş ve Enstitülerimiz bu yerleşkede bulunmaktadır. 

Üniversitenin diğer bir yerleşim birimi olan Âşıkpaşa Yerleşkesi, Kırşehir-Kayseri karayolu üzerinde, Cacabey 
Yerleşkesi’ne 8 km, Merkez Yerleşke’ye 15 km uzaklıkta olup Gölhisar Mahallesinde bulunmaktadır. Arazi 
yüzölçümü yaklaşık olarak 824.429 m² olup 13.850 m² kapalı alana sahiptir. Ziraat Fakültesi bu yerleşkede yer 
almaktadır. 

Ahi Evran Üniversitesi hizmet binaları, kapalı ve açık alanları m

2

 olarak Tablo 12’te belirtilmiştir.

71

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ