Akademik birimlerin eğitim alanları Tablo 13’de rakamlarla belirtilmiştir. Buna göre; Fen-Edebiyat 
Fakültesi 26 derslik, 35 öğrenci laboratuvarı ve atölye sayısıyla en fazla eğitim alanına sahip olan 
birimdir.

73

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Resim 9: 

Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvarı