Ahi Evran Üniversitesi’nde Tablo 14’te de belirtildiği gibi toplamda 6380 m² kapalı alanda, 4630 kişi 
kapasiteli yemekhane, kantin ve kafeterya bulunmaktadır. 

74

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

TEKNOL

O

Jİ VE BİLİŞİM

AL

TY

APISI ANALİZİ

 

Tablo 13: 

Eğitim Alanları ve Derslikler

 

Tablo 14: 

Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar

Akademik Birimler

Derslik Sayısı

Öğrenci Laboratuvarı 

ve Atölye Sayısı

Eğitim Fakültesi

32

8

Fen Edebiyat Fakültesi

26

35

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

32

2

Ziraat Fakültesi

13

20

Tıp Fakültesi

12

4

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

12

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

4

1

Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu

10

2

Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu

8

3

Kaman Meslek Yüksekokulu

33

23

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

21

3

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

12

6

Mucur Meslek Yüksekokulu

12

14

TOPLAM

227

122

Adet

Kapalı Alanı 

(m²)

Kapasite 

(Kişi)

Öğrenci ve Personel Yemekhanesi

13

4.250

3.430

Kantin ve Kafeterya

14

2.130

1.200

TOPLAM

27

6.380

4.630