75

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Tablo 15: 

Toplantı – Konferans Salonları

Toplantı Salonu

(Adet)

Konferans Salonu

(Adet)

Eğitim Salonu

(Adet)

0–50 Kişilik

18

3

10

51–75 Kişilik

1

2

18

76–100 Kişilik

-

1

15

101–150 Kişilik

-

2

1

151–250 Kişilik

1

1

-

251–Üzeri

-

2

-

TOPLAM

20

11

44

Ahi Evran Üniversitesi network ağı topolojisi aşağıdaki Şekil 3’te verilmiş olup tüm lokasyonlar Merkez
Yerleşke’ye fiber üzerinden bağlanmaktadır. Üniversite internete ULAKNET üzerinden 150 Mb/s hız ile çıkış 
yapmaktadır. 

Üniversite bünyesinde çalışmakta olan “Öğrenci Bilgi Sistemi Proliz, Kütüphane Yordam, Bütçe Sorgulama 
Sgb.net, Proje Takip Bap, Turnike Takip Kgs, Kimlik Sorgulama Kps, Kütüphane RF-ID, Teknik Servis Takip, Web
Portal Yazılımı, Personel Otomasyon Neticad vb. yazılımlar çoğunlukla sanal sunucular üzerinde birbirinden 
bağımsız çalışmakta olup, böylece sistemsel arızalardan kaynaklı kesintiler en aza indirilmiştir.

Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geliştirilen “Sınav Ders Programı Modülü, 
Online Kayıt sistemleri, Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sistemi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, SMS 
Uygulaması, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Yazılımı, Üniversite İçi İstatistik Sistemi” 
yazılımları yine Üniversite Server’ları üzerinde hizmet vermektedir.

Üniversite’ye hizmet veren uygulama yazılımları 18 adet sunucu üzerinde çalışmaktadır. 

Telefon haberleşmesi; 2016 yılında satın alınan IP PBX santral ile telefon numaraları yeni operatöre taşınarak
telefon giderlerinde maksimum seviyede tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca IP santralin getirdiği tüm yenilikleri
kullanarak kullanıcı memnuniyeti sağlamak Ahi Evran Üniversitesinin hedefleri arasındadır.

Üniversite akademik, idari personel ve öğrencileri için LDAP kurulumu yapılarak yaklaşık 20.000 kurumsal 
e-mail hesabı açılmış ve merkezi kimlik doğrulaması ile aktif hâle getirilmiştir.

Ahi Evran Üniversitesi Merkez ve Cacabey yerleşkeleri giriş ve çıkışları;  güvenlik kameraları ile takip edilmekte 
olup üniversitenin bütün lokasyonlarında kimlik sorgulama bariyer sistemleri etkin bir şekilde çalışmaktadır. 
Plaka tanıma otomasyon sistemi Merkez ve Cacabey yerleşkelerinde 2016 yılı sonuna kadar bariyerler ile 
birlikte otomasyonu yapılarak hizmet vermeye başlayacaktır.

 

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi