76

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

MALİ KA

YNAK ANALİZİ

 

Şekil 4: 

Üniversite Yerleşkeleri Ağ Bağlantı Altyapısı

Üniversite yoğun bir şekilde e-kampüs projesi üzerinde çalışmaya başlamış ve merkezi otomasyonu 
gerçekleştirmek için alınması gereken; Web Sayfası, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Kurum Ağacı ve
Kimlik Yönetimi, Akademik Uygulamalar, İdari Faaliyet Yönetimi, Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçe 
hazırlama Modülü, Analitik Bütçe Yönetimi, Ek Ders Yazılımı, Uzaktan Eğitim ve Yüz Yüze Sınav Modülü, 
Öğrenci Toplulukları Modülü vb. yazılımlarında mevcut yazılımlarla haberleşmesini sağlayarak en üst 
seviyede otomasyonu gerçekleştirme çabası içerisindedir. Mevcut network sistemi üzerine, Üniversitenin 
tüm yerleşke ve birimlerini içine alacak şekilde kurulacak olan ağ altyapıları “Kablosuz kontrol cihazı ile iç-dış 
ortam kablosuz cihazları, kamera altyapısı, ağ yönetim yazılımı, kablolama, sunucu, modern sistem odası vb.” 
ile Ahi Evran Üniversitesi en son teknolojiyi uygulayan üniversiteler arasına girmiş olacaktır. Üniversitenin 
hedefi e-kampüs projesini 2017 yılı içerisinde gerçekleştirmektir.

Üniversite 2017-2021 yılları içerisinde; bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için gelişen 
yeni teknolojileri takip ederek, özellikle personel ve öğrencilerin bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlamak, 
yeni yapılan binaların network sistemlerini üst seviyede projelendirerek kesintisiz bir şekilde hizmet etmek 
arzusundadır.