78

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

EK

ONO

MİK SINIFLANDIRMA

HAR

C

AMA T

ABL

O

SU

 

Tablo 16: 

Yıllar İtibari İle Ekonomik Sınıflandırma Harcama Tablosu

KODU

AÇIKLAMA

200

7

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

HAR

CAMA

HAR

CAMA

HAR

CAMA

HAR

CAMA

HAR

CAMA

HAR

CAMA

HAR

CAMA

HAR

CAMA

HAR

CAMA

BÜTÇE 

TEKLİFİ

01

Personel 

Giderleri

7.8

23.24

5

10.20

3.2

51

14.73

2.48

1

18.8

10.065

23.605.2

96

28.3

65.060

33.985.0

40

38.768.4

02

50.2

89.6

73

60.224.000

02

Sos

yal 

Güv

enlik 

Kurumuna 

Devlet P

rimi 

Giderleri

889.189

1.201.846

1.6

72.516

3.068.856

3.696.471

4.3

29.90

4

5.199.2

19

6.0

70.6

72

7.13

3.35

2

8.3

38.000

03

Mal v

H

izmet Alım 

Giderleri

2.990.358

3.591.4

36

5.15

2.6

21

5.471.3

29

7.801.944

10.2

87

.8

28

12.0

44.873

13.844.737

14.4

02.16

3

16.5

46.000

05

Cari 

Transf

erler

487

.5

49

40

3.891

710.697

814.2

97

1.4

23.006

1.0

79.24

2

1.8

28.139

1.390.09

3

1.5

48.7

54

1.8

21.000

06

Serma

ye 

Giderleri

616.224

5.70

3.6

27

21.871.014

22.5

29.34

0

15.580.009

15.699.2

52

3.55

2.8

14

37

.5

21.55

2

15.001.315

31.864.000

07

Serma

ye 

Transf

eri

1.5

00.000

3.000.000

3.000.000

GENEL T

OPLAM

12.806

.566

21.10

4.05

1

45.6

39.3

28

53.69

3.886

55.106

.7

25

59.7

61.2

85

56

.6

10

.084

97

.595.4

58

88

.37

5.2

56

118

.7

93.000