84

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

GZFT ANALİZİ

ETKENLER

TESPİTLER

(Etkenler/Sorunlar)

ÜNİVERSİTEYE ETKİSİ 

NE YAPILMALI

FIRSATLAR

TEHDİTLER

Yasal

Yükseköğretim ile ilgili 
mevzuat değişecek; 
Avrupa Birliği uyum 
yasaları çerçevesinde 
mevzuat değişiklikleri 
olacak

Üniversitelere 
daha fazla idari 
ve mali özerklik 
ile akademik 
özgürlük verilecek; 
Kaynak tahsisinde 
stratejik planlara 
uyum aranacak; 
Üniversitelerin 
bölge ekonomisine 
katkılarına göre 
kaynak tahsisi 
yapılacak; 
Yetkilerin 
merkezden 
üniversitelere 
doğru kaydırılması 
sağlanacak; 
Beşeri ve mali 
kaynakların daha 
etkin ve verimli 
değerlendirilmesi 
gündeme gelecek; 
Üniversitenin 
farklı yerlerde 
birim açması söz 
konusu olacaktır. 

Üniversitelerin 
beklentilerine 
uygun bir yasal 
düzenleme 
yapılmaması

1- Bölge kalkınmasında 
stratejik öneme sahip alanlarda 
projeler yürütülmelidir.  
2-Kaynakların kullanımında 
saydamlık ve hesap 
verilebilirlik arttırılmalıdır. 
 3-İçmevzuat yeni gelişmelere 
göre uyumlaştırılmalıdır.

Çevresel

Su kaynakları azalacak 
ve korunamayacak; 
Ekolojik çevrede 
değişikliklere ilişkin 
sorunlar ortaya 
çıkacak; 

İç ve dış göç nedeniyle 
nüfus artışı olacak 
ve çarpık kentleşme 
ortaya çıkacaktır.

Yenilenebilir enerji 
kaynakları öne 
çıkacaktır. 

Çevresel 
olumsuzluklara 
yönelik araştırma 
ve danışmanlık 
hizmetleri 
talep edilecek; 
Yeşil kampüs 
uygulamasına 
geçilecektir.

Öğrencilerin 
barınma 
ihtiyaçlarının 
karşılanmasında 
zorluklar 
yaşanacaktır.

1-Öğrencilerin barınmasına 
yönelik paydaşlarla işbirliği 
yapılmalıdır.              
2-Çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve çevre bilincinin 
geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır.                               
3- Yeni su kaynaklarının 
modellenmesine yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır.