7

w

w

w

.ahievran.edu.tr

İÇİNDEKİLER

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

ŞEKİLLER

GRAFİKLER

RESİMLER

Şekil 1: 

Stratejik Planlama Koordinasyonu 

17

Şekil 2: 

Akademik Teşkilat Şeması 

58

Şekil 3: 

İdari Teşkilat Şeması 

59

Şekil 4: 

Üniversite Yerleşkeleri Ağ Bağlantı Altyapısı 

76

Grafik 1:  Akademik Personel Unvanlarına Göre Dağılımı 

61

Grafik 2:  Yıllar İtibari İle Akademik Personel Sayısı 

61

Grafik 3:  Akademik Personel Yaş İtibari İle Dağılımı 

63

Grafik 4: Akademik Personelin Hizmet Süresi İtibari İle Dağılımı 

63

Grafik 5:  İdari Personel Unvanlarına Göre Dağılımı 

64

Grafik 6:  İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 

64

Grafik 7:  Yıllar İtibari İle İdari Personel Sayısı 

65

Grafik 8:  İdari Personelin Eğitim Durumu 

65

Grafik 9:  İdari Personelin Yaş İtibari İle Dağılımı 

66

Grafik 10:  İdari Personelin Hizmet Süreleri İtibari İle Dağılımı 

66

Grafik 11:  Yıllar İtibari İle Toplam Öğrenci Sayıları 

67

Grafik 12:  Yıllar İtibari İle Kurum Başlangıç Ödenekleri Dağılımı 

79

Resim 1:  Yönlendirme Kurulu 

18

Resim 2: Stratejik Planlama Ekibi 

20

Resim 3: Mezuniyet Konseri 

48

Resim 4: Merkezi Kütüphane 

50

Resim 5: Paydaş Toplantısı 

52

Resim 6: Öğrenci Toplantısı 

56

Resim 7: Ortak Akıl Toplantısı 

57

Resim 8: Mezuniyet Töreni 

67

Resim 9: Fen- Edebiyat Fakültesi Laboratuvarı 

73

Resim 10: Üst Yönetim ve Yönlendirme Kurulu ile Politika Belirleme Toplantısı  

90