89

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

DIŞ ÇEVRE

FIRSATLAR

TEHDİTLER

• Şehrin ahiliğin merkezi olması
• Şehrin sanayi ve teknolojik açıdan gelişime açık

ve yatırım teşvik kapsamında olması

• Tarihi olarak eğitsel ve kültürel mirasa sahip

olması

• Turizm bölgesine yakın olması
• Yaşanabilir bir iklime sahip olması
• Yeni kurulan genç bir üniversite olması
• Şehrin arkeolojik zenginliğe sahip olması
• Şehrin gelişime açık turizm potansiyelinin

olması

• Bölgede fide talebine ilişkin çalışmaların

yapılması

• Köklü bir Eğitim Fakültemizin olması ve Türkiye

genelinde tanınmışlığı

• Sağlık alanında ara elemana olan talep ve

Üniversitemizin buna yönelik potansiyeli

• Ankara, Kayseri, Nevşehir havaalanına yakın

olması, ulaşım kolaylığı

• Ortaöğretimdeki il başarısının üniversite için

nitelikli öğrenci potansiyeli oluşturması

• Kırşehir halkının yüksek eğitim beklenti ve

bilincine sahip olması

• Toplumda bilimsel üretime ve bilim insanına

olumlu bakış

• Yurt dışı ve yurt içindeki üniversitelerle iş birliği

çalışmaları

• Sürekli eğitim merkezi yoluyla desteklenecek

iyi tarım, kooperatifçilik gibi doğrudan kamuya 
hizmet edecek özel alanların bulunması

• Üniversitenin köklü ve büyük üniversitelere

yakın olması

• Yurt dışında çalışan gurbetçilerin katkı

potansiyeli

• 2023 vizyonunda yer alan sektörel ihtiyaçlarla

üniversitenin vizyonunun paralellik göstermesi

• Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu

gelişmeler ışığında üniversite eğitim- öğretim 
programlarının oluşturulması