91

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Rektör başkanlığında Üniversite yönetimi ve stratejik plan yönlendirme kurulunun katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda şahıslara ait olmayan sürdürülebilir bir stratejik plan hazırlanması gerektiği 
belirtilerek eğitim öğretimin ölçeklendirilmesinin öncelikli olduğu ve eğitimde kalkınma düzeyi 
ile kalitenin tanımlanmasının önemini vurgulanarak Üniversitenin gelecek 5 yıllık amaç, hedef ve 
stratejilerinin dayanağı olan ve üniversitenin geleceğine ışık tutacak olan 4 temel politika şu şekilde 
belirlenmiştir; 

Bölgesel 
kalkınmaya 
çok yönlü katkı 
sağlayarak, 
toplumsal gelişime 
öncülük eden bir 
üniversite olmak,

Eğitim öğretimde 
kaliteyi önceleyen, 
ulusal ve 
uluslararası alanda 
akreditasyona 
sahip üniversiteler 
arasına girmek,

İmkân ve 
kaynaklarını etkili 
ve verimli yöneten, 
kurumsal yapıya 
sahip bir üniversite 
olmak,

Etik kurallara 
dayalı, nitelikli 
araştırmalar 
yoluyla, ulusal 
ve uluslararası 
düzeyde 
bilim, sanat ve 
teknolojiye katkı 
sağlayan bir 
üniversite olmak.

1.

TEMEL POLİTİKA

TEMEL POLİTİKA

TEMEL POLİTİKA

TEMEL POLİTİKA

2.

3.

4.