4. GELECEĞE BAKIŞ

94

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

GELE

CEĞE B

AKIŞ

Bilimin ışığında araştırma ve eğitim yapan, bilgi, teknoloji ve 
hizmet üreten, ürettiklerini toplum yararına sunan, yerel ve 
ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, değişimi ve yeniliği daimi 
tekâmül doğrultusunda gerçekleştiren,  milli ve evrensel 
değerleri özümsemiş, insan odaklı, çevreye duyarlı bir 
üniversite olmak. 

Tarih, kültür ve sanat birikiminden ilham alarak geleceğe yön 
veren, insan odaklı, girişimci, yenilikçi, üretken, bilime katkı 
sunan, işbirliğine açık, kaliteli eğitim hizmeti ile tercih edilen, 
ulusal ve uluslararası düzeyde referans alınan ve mensubu 
olmaktan gurur duyulan, öncü bir üniversite olmaktır. 

 

4.1. Misyon

 4.2.Vizyon