4.3.Temel Değerler

95

w

w

w

.ahievran.edu.tr

GELECEĞE

BAKIŞ

1. 

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan,

2. Akıl, ilim ve ahlak ekseninde ahilik ilkelerini benimseyen,
3. Bilimi önceleyen, 
4. Yeniliğe ve gelişime açık, çözüm odaklı, 
5. Adil, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışına sahip olan,
6. Görev ve sorumluluk bilincini aşılayan,
7. Kalite ve verimliliği ilke edinen,
8. Etkili iletişimi ilke edinen,
9. Yönetimde kurumsallaşmayı ilke edinen,
10. İnsan odaklı ve toplumsal duyarlılığı olan,
11. Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, hoşgörülü ve özgürlükçü,
12. İşbirliğini ve dayanışmayı teşvik eden, rekabete açık,
13. Etik bilinçlenmeye önem veren,
14. Çevreye duyarlı olan
bir üniversite olmaktır.

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

YENİ TÜRKİYE’NİN 

YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ