Strateji Planlama Müdürlüğü Görev Tanımı

 

 

Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.  

Daire Başkanın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 İş Akış Süreçleri

 İdari Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci

 Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Süreci