YILLARA GÖRE KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORLARI

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2016 Ocak-Haziran)

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2015 Ocak-Haziran)

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2014 Ocak-Haziran)   

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2013 Ocak-Haziran)   

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2012 Temmuz-Aralık)   

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2012 Ocak-Haziran)   

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2011 Temmuz-Aralık)   

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2011 Ocak-Haziran)

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2010 Temmuz-Aralık)

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu   (2010 Ocak - Haziran)

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu   (2009 Ocak - Haziran)

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu   (2009 Temmuz-Aralık)

    Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  (2008 Temmuz-Aralık)

 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM RAPORLARI

    Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Raporu

    Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

    Ahi Evran Üniversitesi SGDB Hizmet Envanteri Tablosu

    Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları Tablosu

 

 YILLARA GÖRE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

   2016 Yılı Yatarım İzleme ve Değerlendirme Sonuçları

   2015 Yılı Yatarım İzleme ve Değerlendirme Sonuçları

   2014 Yılı Yatarım İzleme ve Değerlendirme Sonuçları

   2013 Yılı Yatarım İzleme ve Değerlendirme Sonuçları

   2012 Yılı Yatarım İzleme ve Değerlendirme Sonuçları

   2011 Yılı Yatarım İzleme ve Değerlendirme Sonuçları

   2010 Yılı Yatarım İzleme ve Değerlendirme Sonuçları

   2009 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Sonuçları

   2009 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

   2008 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

   2008 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Sonuçları