Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinın 313'üncü Maddesi Gereği Yayımlanması Gereken Mali Tablolar

 

 

 2015 YILI
 Ocak  
 Şubat    Mart   Nisan  Mayıs  Haziran  Temmuz  Ağustos  Eylül  Ekim  Kasım  Aralık

 

2016 YILI 

 Ocak   Şubat    Mart   Nisan  Mayıs  Haziran  Temmuz  Ağustos  Eylül  Ekim  Kasım Aralık   

 

 2017 YILI

 OCAK AYI

 

1

 

Nisan MİZAN (Ana Hesap Bazında)

 

2

 

MİZAN (Ayrıntılı)

 

3

 

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

 

4

 

TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 

 

5

 

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

 

6

 

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

 

7

 

TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

 

8

 

1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

 

9

 

1.7BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

 

10

 

1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

 

11

 

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

 

12

 

TABLO 1.10 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU