Üniversitemizde ”Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi” Eğitimi Verildi

Üniversitemiz, kaliteye önem vererek sürekli kendini yenileyen bir kurum kültürü oluşturma yolunda bilinçli bir yaklaşım sergiliyor. Bu bilinçten hareketle, kamu yönetimi alanında eğitim programları düzenleyerek yetişmiş insan gücünü geliştirmeyi amaçlayan, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile imzalanan protokol kapsamında üniversitemizde ”Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi” hakkında eğitim verildi. 24 Şubat 2016 tarihinde Yunus Emre Salonunda, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Mali Yönetim ve Kontrol Daire Başkanı Mehmet Bülbül tarafından verilen eğitime, iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu ile kalite yönetim sistemi kurullarında görev alan üyeler katıldı. 

Eğitim toplantısı açılış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz, iç kontrol standartlarının mevzuat gereği bütün kamu kurumlarında uygulanması gerektiğini vurgulayarak, iç kontrol standartlarında kurum kültürünün oluşturulması yönünde 5018 sayılı kanunun getirdiği yenilikleri sahiplenerek üniversitemizde böyle bir eğitimin verilmesinden dolayı üniversitemiz yönetimine teşekkür etti.

İki oturum halinde gerçekleşen eğitim programı kapsamında ilk olarak çalışma hakkında bilgiler veren Mehmet Bülbül, kamu iç kontrol standartlarının tarihsel gelişimini anlattı. Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan iç kontrol sistemleri hakkında da bilgiler veren Bülbül, ülkemizde kamu iç kontrol standartlarının diğer gelişmiş ülkeler ile eş zamanda kabul edildiğini vurguladı. Bülbül, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda yer alan iç kontrol kavramının kanunda yer alma sürecindeki gelişmeleri anlatarak kamu iç kontrol standartlarının kanundan gelen bir zorunluluk olduğunu, kamu idarelerinin iç kontrol standartlarının üniversitede uygulanması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, kalite yönetim sistemi ile iç kontrol standartlarının birbirleriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Bülbül, “İç kontrol standartları üniversitede gereği gibi uygulandığında performans programı, kalite yönetim sistemi ile faaliyet raporu da istenen hedeflere ulaşılacaktır” dedi. İç kontrol standartlarındaki beş bileşeni ayrıntılı bir şekilde anlatan Bülbül, iç kontrol sisteminin sadece Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı değil, bütün birimlerin etkin olduğunda yürüyen bir çalışma olduğunu belirterek üst yönetim desteğinin gerekliliğinden bahsetti. 

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, daha iyi bir üniversite olmak için personelin daima eğitilmesi gerektiğini ifade ederek iç kontrol standartlarının üniversitemizde uygulanabilirliği yönünde gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, Mehmet Bülbül’e toplantıya katkı ve katılımlarından dolayı plaket verdi.