Üniversitemizde Harcama Süreci ve Harcama İşlemleri ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 27 Nisan 2016 tarihinde “Bütçe Harcama Süreci ve Harcama İşlemleri Genelgesi” bilgilendirme toplantısı yapıldı. 2016 mali yılında üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin sınırlı olması, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, harcama işlemlerinde mevzuata uygunluğu sağlamak ve ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülecek işlemlerde uygulama bütünlüğünün oluşturulabilmesi amacıyla Fen-Edebiyat Fakültesi Aşıkpaşa Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, tüm harcama birimlerinin gerçekleştirme görevlileri ile satın alma ve maaş tahakkuk işlemlerini yürüten personel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ayberk Özeş, Üniversitemiz 2017-2021 Yılları Stratejik Planın hazırlanması sürecinde belirli bir aşamaya gelindiğinden bahsederek Üniversitemizde yapılan iş ve işlemlerde uygulama birliği sağlanması gerektiğini söyledi.

Bütçe harcama süreci ile ilgili bilgiler veren Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz ise Harcama Yetkilisi, Harcama Yetkilisinin Birleştirilmesi, Harcama Yetkililiği Devri ve Şartları, Giderin Gerçekleştirilmesi ve Ön Mali Kontrol konuları hakkında bilgiler aktardı. 01.04.2016 tarih ve 64666044/133-1806 sayılı kanun ile yürürlüğe giren Harcama İşlemleri Genelgesi ile ilgili açıklamalar yapan Yılmaz, Mali Yıl Başında Yapılması Gereken İşlemler, Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlilerinin Yapması Gerekenler, Ödenek Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar, Maaş ve Özlük Hakları Ödemeleri, Kredi Açma Talepleri, Harcama Süreci ve Belgelendirmeye İlişkin İşlemler, Harcama Öncesi Ön Mali Kontrol Aşaması, Ön Mali Kontrolde Yapılacak İşlemler gibi konularda bilgiler verdi.

Toplantı, Ali Yılmaz’ın soruları cevaplaması ve katılımcılara teşekkürlerinin ardından sona erdi.

Olusturulma Tarihi:2016-05-06 09:53:55
Guncelleme Tarihi: 2016-05-06 10:16:43