İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu İkinci Toplantısı Yapıldı.

İç kontrol sistemini kurum kültürü haline getirmeyi amaçlayan üniversitemiz, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun ikinci toplantısını gerçekleştirdi. 18 Mart 2016 tarihinde Yunus Emre Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve kurul üyeleri katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, üniversitenin geleceği için bu toplantıya önem verdiklerini söyledi. Gerçekleştirilen ilk toplantıda, iç kontrol sisteminin genel olarak tanıtımının yapıldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kurt, ikinci toplantıda 114 eylem planından oluşan anket çalışmasının cevaplandırılarak sonucun değerlendirileceğini ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Kurt, iç kontrol sisteminin uzun süreçli bir yol olduğunu belirterek sürecin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Stratejik Plan, iç kontrol ve kalite sistemlerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve bu çalışmaların bundan sonra da sürdürüleceğini söyleyen Kurt, İç Denetim Biriminden de bilgi alınarak sonradan çıkacak hataların önceden önlenmiş olacağını anlattı. Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Tabandan yukarıya doğru talepler olursa, birimlerin karşılaştığı problemlerin tespit edilmesinin ardından çözüm önerilerinin üst yönetimle beraber sonuca ulaşması daha etkili olacaktır.” diyerek sözlerine son verdi.