Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 7 Haziran 2016 tarihinde Üniversitemiz Senato Salonunda stratejik planlama ekip üyelerinin katılımıyla, stratejik hedeflerin belirlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. 

24 Mayıs 2016 tarihinde Stratejik Planlama Ekip Üyeleri ve Stratejik Planlama Alt Çalışma Grupları ile yapılan toplantıda, stratejik planın amaç ve hedefleri taslak olarak belirlendi. 31 Mayıs ve 1 Haziran 2016 tarihlerinde yapılan toplantılarda Stratejik Planlama Ekip Üyeleri ile Stratejik Planlama Alt Çalışma Gruplarından seçilen bir komisyon tarafından belirlenen stratejik planın amaç ve hedefleri taslak olarak birleştirilerek her amaca yönelik beş stratejik hedef oluşturuldu. Oluşturulan bu stratejik hedefler, TÜSSİDE Yetkilisi Prof. Dr. Ahmet Kesik, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Furkan Yılmaz’ın katılımıyla 2-3 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da yapılan toplantıda ele alındı. Hedefler, Stratejik Planlama Hazırlama Kılavuzunda belirtilen teknik özellikler çerçevesinde değerlendirildi. Toplantı, PESTLE analizi yapılarak üniversitemiz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesiyle sona erdi.

Olusturulma Tarihi:2016-06-09 15:37:49
Guncelleme Tarihi: 2016-06-09 15:37:49