Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ekrem ÖZTÜRK Başkanlığında “İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Grubunun” 16-30 Kasım 2015 tarihleri arasında Üniversitemizin  Birimleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanuna uygun olarak  İç Kontrol Sistemi hakkında bilgi alışverişi yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz Birimlerine İç Kontrol Sisteminin önemi vurgulanmıştır.  

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali YILMAZ tarafından Üniversitemiz Birimlerine, Kanunun öngördüğü iç kontrol sisteminin faydaları hakkında sunum yapılmıştır. Sunum çerçevesinde Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerden oluşan İç Kontrol Değerlendirme Anketi yapılmıştır. Üniversitemiz Birimlerince yapılan anket sonucunda bir rapor düzenlenerek Üst Yönetime sunulacaktır.

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2015-12-01 08:23:56
Guncelleme Tarihi: 2015-12-01 09:12:58