Ahi Evran Üniversitesi Kaliteyi Kurum Kültürü Haline Getirme Yolunda

Kaliteyi kurum kültürü haline getirmeyi amaçlayan üniversitemiz, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 4 Şubat 2016 tarihinde Üniversitemiz Yunus Emre Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kurt, Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Genel Sekreter Doç. Dr. Rüştü Yeşil ile birlikte kurul üyeleri katıldı. 

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin istikbali için bu toplantıya önem verdiğini söyledi. “Dönem, kalite dönemi” diyerek kalite kavramının üzerinde duran Rektör Karakaya, üniversite içerisinde kaliteye dönük yapılan çalışmalardan bahsetti. Kalitedeki üç unsuru mali kısım, iş ve her ikisini bir araya getiren insan olarak açıklayan Prof. Dr. Vatan Karakaya, iç kontrol izleme ve yönlendirmede temel esasın mali disiplinle birlikte hata yapılmadan kurumun ufkunu genişletmek olduğunu belirtti.

“İçselleşmemiş Hiçbir Çalışma Sonuç Doğurmaz” 

Kalite ile ilgili çalışmalardaki heyecanın kaliteyi üstlenen ekibin ruhunda başladığını anlatan Rektör Karakaya, “Türkiye, proje yorgunu bir ülke. Heyecanla başlanıp bitirilmemiş projeler çok fazla. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyelerinden isteğim, üniversitenin geleceğine dönük yapılan bu çalışmaya inanmaları ve bu çalışmayı sahiplenmeleridir. Çünkü içselleşmemiş hiçbir çalışma sonuç doğurmaz.” dedi. 

Kalite süreçlerini çalıştırırken kalitesiz süreç yaşanmamasına vurgu yapan Rektör Karakaya, empati ile birlikte iyi planlama yapılması gerektiğini belirtti. Dünyada bütün çalışmalara direncin uygulayıcılardan geldiğini söyleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, yapılacak çok iş olduğunu ve bu işlerden üniversitenin mutlaka fayda görmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Yapılan çalışmaların bir kısmının yasal zorunluluk olduğunu fakat bunların işsel hedef haline gelmesi gerektiğini ifade eden Rektör Karakaya, hedeflerinin üniversiteye kaliteyi getirerek diğer üniversitelere model teşkil etmek olduğunu belirtti. Katılımcılardan uygulanabilir metod geliştirmelerini isteyen Rektör Karakaya, kalite çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

 

 

Nitelikli işler olmadığı zaman insanların üniversiteden beklentilerinin azalacağını ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Kalite yitik malımızdır. İnanıyorum ki bu ekip bunu bulup ortaya çıkaracak. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun amacı hata yapmadan durumu düzeltmek olmalıdır. Geleceği mali olarak planlayıp kaliteye ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi. 

İç Denetim, Yöneticinin Birimi Kontrol Etmesi Değildir

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın ardından söz alan Rektör Yardımcısı ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kurt, kurulun çalışmalarının gerçekleşmesi için bu çalışmaların önemsenmesi ve zihinde kabul edilmesi gerektiğini anlattı. İç denetimin, yöneticinin birimi kontrol etmesi anlamına gelmediğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Kurt, kurum olarak neredeyiz ve nerede olmayı hedefliyoruz gibi hükümleri verebilmek amacıyla iç kontrol sisteminin gerekliliğinden bahsetti. Bu sistem içerisinde en alt çalışandan en üst yönetime kadar herkesin yapacak çok işi olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Kurt, İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun varlığının önemine değindi.

İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun oluşumu, kurulun görevleri, uygulama alanları, gelişim süreçleri, iç kontrolle ilgili algılamalar ve iç kontrolün kalite ile ilişkisi hakkında bilgiler aktaran Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz, 5018 sayılı kanun ve bu kanunun getirdiği yenilikleri anlattı. 

İç kontrolün sadece mali işlemleri kapsamadığını anlatan Ali Yılmaz, etkili ve verimli çalışan kamu mali yönetimi oluşturulması gerektiğini söyledi. İç kontrolün, personelin kişiliğinde başladığını vurgulayan Ali Yılmaz, iç kontrolle ilgili çalışmaların nasıl yapılacağını ve birimlere hangi görevlerin verileceğini açıkladı. 

 

İç kontrol kavramının üniversitemizdeki gelişim sürecini anlatan Ali Yılmaz, bu sistemin temel özelliklerinden, amaçlarından, standartlarından ve üniversiteye faydalarından bahsetti. Sistemin kurul üyelerine anlatıldığı toplantı kurul üyelerinin soruları ve değerlendirmeleri ile sona erdi.