İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANLARI 

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (2009-2016)

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı  (2017-2018)

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Yürürlüğe Girmesi (2009-2016) 

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Yürürlüğe Girmesi (2017-2018)

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu Oluşturulması

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU TOPLANTISI

    İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Birinci Toplantısı (2016)

    İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu İkinci Toplantısı (2016)

    İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı (2017)

    İÇ KONTROL SİSTEMİ HAKKINDA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME YAPILDI  

    Üniversitemizde ‘Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi’ Eğitimi Verildi (2016)

       Üniversitemiz Birimleriyle İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgilendirme Yapıldı (2015)

       Üniversitemiz Personeline İç Kontrol Sistemi Hakkında Eğitim Verildi (2017)

   İÇ KONTROL STANDARTLARI DEĞERLENDİRME ANKETİ

    İç Kontrol Değerlendirme Anketi (2015)

      İç Kontrol Değerlendirme Anketi (2016)

   Üniversitemiz Birimlerine Yapılan Anketler Sonucunda İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Uygulanabilirlik Kapsamındaki Raporu (2016)

    İÇ KONTROL SİSTEMİ TANITIM BROŞÜRÜ

    İç Kontrol Sistemi Tanıtım Broşürü

   KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KİTAPÇIK 

   Kamu İç Kontrol Standartları Kitapçık 

   İÇ KONTROL MEVZUATI

   1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

   2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

   3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 

   4- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (BUMKO 02.12.2013/10775)

   5- Kamu İç Kontrol Standartları Genel Yazı (BUMKO 04.02.2009 - 4005/1205)

   6- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Plan Rehberi

   7- Kamu İç Kontrol Standartları Tablo

   8- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalişma Esas ve Usulleri Hakkinda Yönerge

   İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

   İç Kontrol Nedir?                                  

   Kamuda İç Kontrol                                                                     

   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINDA OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemi Yetkilisi    

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Standartları ve Kalite Yönetimi Çalışma Grubu

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Analizi Çalışma Grubu

   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PAYDAŞ İLİŞKİLERİ TABLOSU

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Paydaş İlişkileri Tablosu                                                                                                                                                                                                             

   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET REHBERİ 

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hizmet Rehberi                                                                                                                                                                                                                              

   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Memnuniyet Anket Raporu (2017)                                                                                                                                                                                                   

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi İyileştirme Raporu (2017)         

   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

    Strateji Geliştirme Daire Başkanliğı Hassas Görev Tespit Formu

   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKTİVİTE FORMU

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aktivite Formu                                                                                                                                                                                                                             

   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞTİRME RAPORU                                                                                                    

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu