İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANLARI 

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (2009-2016)

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı  (2017-2018)

 

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Yürürlüğe Girmesi (2009-2016) 

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Yürürlüğe Girmesi (2017-2018)