İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

 İA-035-4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı

 İA-137-Alınan Bağış ve Yardımlar Ödenek Kaydı İş Akışı

 İA-138 Ayrıntılı Finasman Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

 İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı

  İA-140-Bütçe İptal İşlemi İş Akışı

 İA-141-Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtım İşlemi İş Akışı

 İA-142-Ön Ödeme İşlemleri İş Akışı

 İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

 İA-144-Hazine Yardım Talebi Tablosu İşlemi İş Akışı

 İA-145-Yılı Kamu Yatrımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşlemi İş Akışı

  İA-146-İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İşlemleri İş Akışı

 İA-147-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

 İA-148-Ödenek Aktarma İşlemi İş Akışı

 İA-149-Ödenek Ekleme İşlemi İş Akışı

 İA-150-Ödenek Gönderme Belgesi İşlemi İş Akışı

 İA-151- Tenkis Belgesi Düzenleme İşlemi İş Akışı

 İA-152-Yatırım Bütçesinin Hazırlanması İşlemi

 İA-153-Toplu Proje Detay Programı Hazırlanması İşlemi İş Akışı

  İA-154-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı İşlemleri İş Akışı

 İA-155-Kadro Dağılım Cetvelleri İşlemi İş Akışı

 İA-156 Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi İş Akışı

 İA-162-Performans Programı Hazırla İşlemi İş Akışı

 İA-163-Yatırım Harcamaları Gerçekleştirme Raporu ve Kamu Yatırımları Özet Tablosu İşlemi İş Akışı

  İA-164-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri İşlemi İş Akışı

 İA-166-Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı

  İA-167-Avans ve Kredi İşlemleri İş Akışı

 İA-169-Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı

 İA-170- Proje Ödeme İşlemi İş Akışı

 İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri İş Akışı

 İA-172 Emanet İşlemleri İş Akışı

 İA-173-Geçici veya Kesin Teminat İşlemleri İş Akışı

 İA-174-Öğrenci Harç İadesi İşlemleri İş Akışı

 İA-175-İhale Taahhüt Kartı İşlemleri İş Akışı

 İA-177-Kesin Hesap İşlemleri İş Akışı

 İA-178 Kişilerden Alacak İşlemleri İş Akışı

 İA-179 Maaş Ödeme İşlemleri İş Akışı

 İA-180-SGK veya Vergi Borcu İşlemleri İş Akışı

 İA-181-Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İşlemi İş Akışı

 İA-182-Üniversite Gelirlerinin Takibi ve Kaydedilmesi İş Akışı

 İA-183-Vergi Beyannameleri İş Akışı

 İA-184-Yevmiyelerin Arşivlenmesi İş Akışı

 İA-185-Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı

 İA-186-Diğer Ödeme İşlemleri Hazırlanması İş Akışı

 İA-188-Teknik Şartname İş Akışı

İA-209-Taşınır Kayıt ve Kontrol İş Akışı

İA-242-Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İş Akışı 

İA-243-Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri İş Akışı

İA-244-Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş İşlemi  İş Akışı

İA-245-Hurdaya Ayrılan Mal-Malzeme Çıkışı İş Akışı

İA-249-Kıst Maaş Hazırlama İş Akışı

İA-253-Ölüm Yardımı Ödeme İş Akışı

İA-254-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akışı

 İA-255-Taşınır Sayım İşlemi İş Akışı

İA-257-Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı

İA-258-Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi İşlemi İş Akışı

 İA-259-Taşınırların Kullanımında İade Edilmesi(Zimmetten Düşme) İşlemi İş Akışı

 İA-261-İşkur ve 4d’li Personellerin Maaş İşlemleri İş Akışı

 İA-262-Döner Sermaye Vergi Matrahlarının Onaylanması İşlemleri İş Akışı

 İA-263-Jüri Üyeliği İşlemleri İş Akışı

 İA-264-Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı

 İA-265-Satın Alma Ödeme İşlemleri İş Akışı

 İA-266-Şartname Gelirinin Takibini İşlemi İş Akışı

 İA-267-İç Kontrol Sisteminin Kurulması İşlemi İş Akışı

 İA-268-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İşlemi İş Akışı

 İA-269- Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Revize Edilmesi ile İlgili İşlemi İş Akışı

 İA-270-Ödenek Gönderme Belgesi Kontrolü İşlemi İş Akışı

 İA-271-Ödenek Aktarma Kontrolü işlemi İş Akışı

 İA-272-Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları İşlemi İş Akışı

 İA-273 Stratejik Plan Hazırlanması İşlemi İş Akışı

 İA-274 Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Kalkınma Bakanlığına Gönderilmesi İşlemi İş Akışı

 İA-275 Stratejik Planın İlgili Birim-Kurum Kuruluşlara Gönderilmesi Ve Kamuoyuna Sunulması İşlemi İş Akışı

 İA-276- Döner Sermaye Gelirlerinin Bap Payının Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kayıt İşlemi İş Akışı

 İA-277-Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi İş Akışı

 İA-278-Diğer Ödeme İşlemleri İş Akışı

 İA-279 İhale Dosyası İncenlenme İşlemi İş Akışı

 İA-280 Stratejik Planın Uygulanmasının İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi İş Akışı