AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN İŞ                                               TAKVİMİ

 

HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARI VE HAZIRLIK PROĞRAMI

1) Stratejik Planın Yenilenmesi Kararı Tıklayınız…

2) İç Genelge Yayınlanması Tıklayınız…

3) Stratejik Plan Hazırlama Toplantısı Tıklayınız…

4) Planlama Sürecinin Organizasyonu Tıklayınız…

5) TUSSİDE ile Protokol Yapılması Tıklayınız…

6) Bilgilendirme Toplantılarının Yapılması Tıklayınız…

7) Genelge 1’ in Yayınlanması Tıklayınız…

8) Yönlendirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Tıklayınız…

9) Genelge 2 ve Hazırlık Programının Yayınlanması Tıklayınız…

10) Eğitim İhtiyacı ve Süreci  Tıklayınız…

 

DURUM ANALİZİ

1) Kurumsal Tarihçe Tıklayınız…

2) Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi  Tıklayınız…

3) Mevzuat Analizi

4) Üst Politika Belgelerinin Analizi  Tıklayınız…

5) Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin Belirlenmesi  Tıklayınız…

6) Paydaş Analizi Tıklayınız…

7) Kurum İçi Analiz

8) Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik,Yasal ve Çevresel (PESTLE) Analiz

9) Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi

a) İç Paydaş Yazısı   Tıklayınız…

b) İç Paydaşlarla GZFT Analizi Tıklayınız…

c) Dış Paydaş Davet Mektubu Tıklayınız…

d) Dış Paydaşlarla GZFT Analizi Tıklayınız…

10) Tesbit ve İhtiyaçların Belirlenmesi

GELECEĞE BAKIŞ

1) Misyon  Tıklayınız…

2) Vizyon  Tıklayınız…

3) Temel Değerler  Tıklayınız…

STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

1) Amaçlar

2) Hedefler

3) Stratejik Performans Göstergeleri

4) Stratejiler

5) Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri

6) Maliyetlendirme

 

STRATEJİK PLANIN UYGULANMASI

1) Eylem Planı

Olusturulma Tarihi:2016-03-04 11:07:27
Guncelleme Tarihi: 2016-06-09 08:42:23