İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

    İç Kontrol Nedir?                                  

    Kamuda İç Kontrol   

 

    İÇ KONTROL MEVZUATI

   1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

   2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

   3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 

   4- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (BUMKO 02.12.2013/10775)

   5- Kamu İç Kontrol Standartları Genel Yazı (BUMKO 04.02.2009 - 4005/1205) 

   6 -Kamu İç Kontrol Rehberi

   7- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Plan Rehberi

   8- Kamu İç Kontrol Standartları Tablo

   9Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve Revize Çalışmalarına İlişkin Öneriler

   10- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalişma Esas ve Usulleri Hakkinda Yönerge

 

     İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu Oluşturulması

 

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU TOPLANTISI

    İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Birinci Toplantısı (2016)

    İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu İkinci Toplantısı (2016)

    İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı (2017)

 

    İÇ KONTROL SİSTEMİ HAKKINDA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME YAPILDI  

    Üniversitemizde ‘Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi’ Eğitimi Verildi (2016)

       Üniversitemiz Birimleriyle İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgilendirme Yapıldı (2015)

       Üniversitemiz Personeline İç Kontrol Sistemi Hakkında Eğitim Verildi (2017)

 

   İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME ANKETİ

    İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi (2015)

      İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi (2016)

   Üniversitemiz Birimlerine Yapılan Anketler Sonucunda İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Uygulanabilirlik Kapsamındaki Raporu (2016)

   İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi (2018)

   İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi Raporu (2018)

 

    İÇ KONTROL SİSTEMİ TANITIM BROŞÜRÜ

    İç Kontrol Sistemi Tanıtım Broşürü

 

   KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KİTAPÇIK 

   Kamu İç Kontrol Standartları Kitapçık   

 

  ÜNİVERSİTEMİZİN ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

 

   İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 

   İç Kontrol Sisteminin Bilgilendirilmesi, 2020 Yılı Yapılmıştır.

      

   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINDA OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Kalite Yetkilisi

    Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Kalite Temsilcisi 

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Kalite Komisyonu

   

   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PAYDAŞ İLİŞKİLERİ TABLOSU

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Paydaş İlişkileri Tablosu

                                                                                                                                                                                    

   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET REHBERİ 

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hizmet Rehberi              

                                                                                                                                                                                                               

   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Memnuniyet Anket Raporu (2017)                                                                                                                   

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi İyileştirme Raporu (2017) 

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Paydaş Değerlendirme Anket Raporu (2018) 

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışan Memnuniyet Anketi Raporu (2017)

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışan Memnuniyet Anket Raporu (2018)

   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Paydaş Değerlendirme Anket Raporu (2019)

 

   

    STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

    Strateji Geliştirme Daire Başkanliğı Hassas Görev Tespit Formu

 

   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  PERSONEL GÖREV YETKİLERİ FORMU

    Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Görev Yetkileri Formu (2020)

     HARCIRAH İŞLEMLERİ GENELGESİ (2018)

HARCAMA  İŞLEMLERİ GENELGESİ (2018)

TASARRUF TEDBİRLERİ                   (2018)

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞTİRME RAPORU                                                                                                    

     Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu 

Olusturulma Tarihi:2017-09-29 08:21:47
Guncelleme Tarihi: 2021-01-18 08:00:18