2.0-İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİNİ YÖNETMEK

       2.2. -Mali Hizmetler Yönetimi

3.0.-DEĞİŞİMİ YÖNETMEK

       3.1- Stratejik Planlamanın Yönetimi

Olusturulma Tarihi:2021-03-10 10:11:55
Guncelleme Tarihi: 2021-11-02 11:34:43